OFERTA

Oferta

Nauka odbywa się w grupach liczących od 4 do 8 osób, które są tworzone  według ścisłych kryteriów, uwzględniających wiek uczestników i ich poziom zaawansowania w posługiwaniu się językiem angielskim określony na podstawie testu kwalifikacyjnego.

Zajęcia odbywają się w kilku wariantach. Oto niektóre z nich:

Podstawowym wariantem jest kurs składający się z dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Koszt takiego rozwiązania to stała opłata miesięczna 160 zł.

Innym wariantem jest intensywny kurs językowy, np. kurs powtórzeniowy dla maturzystów, w wymiarze czterech godzin w tygodniu. Opłata miesięczna wynosi wówczas 300 złotych.

Proponujemy także lekcje indywidualne i w mniejszych grupach niż wyżej wymienione, szczegóły i cena zajęć ustalane są wówczas indywidualnie dla każdej grupy uczestników zajęć.

Oprócz kursów językowych prowadzimy wiele dodatkowych działań mających na celu stworzenie naszym studentom jak najlepszych warunków do nauki języka angielskiego. Spotykamy się regularnie na dodatkowych zajęciach poświęconych praktycznemu wykorzystaniu nabytej wiedzy i poznaniu kultury krajów anglojęzycznych. Zachęcamy do lektury książek, które można u nas nieodpłatnie wypożyczyć.

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa przychylnym przyjęciem i nasza szkoła zdobędzie na stałe Państwa sympatię. Pragniemy, aby nasze zajęcia stały się ciekawym i efektywnym sposobem na spędzenie wolnego czasu z językiem angielskim.